Ý nghĩa các chỉ số chứng khoán Việt Nam là gì? Cách tính ra sao? (P2)

Tìm hiểu các chỉ số chứng khoán Việt nam có ý nghĩa gì? Định nghĩa, cách tính ra sao, xác định như thế nào? – Phần 2

Xem lại: Ý nghĩa và cách tính các chỉ số chứng khoán Việt Nam (P1)

Ý nghĩa và cách tính các chỉ số chứng khoán Việt Nam (P2)

6. Chỉ số biến động chênh lệch trung bình động trượt (MACD)

Ý nghĩa của chỉ số biến động chênh lệch trung bình động trượt (MACD) như sau:

– Khi đường MACD ở trên mức 0: nghĩa là mức giá bình quân 12 ngày cao hơn mức giá bình quân 26 ngày. Đây là dấu hiệu thị trường tăng giá do những kỳ vọng hiện tại tích cực hơn trong quá khứ.

– Khi đường MACD ở dưới mức 0: mức giá bình quân 12 ngày thấp hơn mức giá bình quân 26 ngày. Hàm ý thị trường có xu hướng giảm.

Cách xác định Chỉ số biến động chênh lệch trung bình động trượt (MACD)

MACD: được tính bằng cách lấy mức giá trung bình 12 ngày trừ đi mức giá bình quân 26 ngày.

7. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là chỉ số thể hiện

– Tín hiệu mua: Chỉ số RSI ≤ 30 hay đường RSI nằm ở vùng Oversold và chuẩn bị đi lên

– Tín hiệu bán: Chỉ số RSI ≥ 70 hay đường RSI nằm ở vùng Overbought và chuẩn bị đi xuống.

Trong đó:

U: Bình quân sự thay đổi giá lên

D: Bình quân sự thay đổi giá xuống

8. Chỉ số dòng tiền (MFI)

Ý nghĩa của Chỉ số dòng tiền (MFI) là:

– Nếu đường MFI ở trên mức 80 nghĩa là thị trường đang nằm trong tình trạng mua quá nhiều và giá tăng cao. Giá sẽ điều chỉnh trở lại khi MFI đi xuống dưới mức 80. Cho ta tín hiệu bán.

– Nếu đường MFI ở dưới mức 20 nghĩa là thị trường đang nằm trong tình trạng bán quá nhiều và giá giảm quá thấp. Giá sẽ điều chỉnh trở lại khi MFI vượt lên trên mức 20. Cho ta tín hiệu mua.

Về cách tính Chỉ số dòng tiền (MFI): MFI liên quan chặt chẽ với RSI nhưng RSI liên quan đế với giá hàng hóa, còn MFI liên quan đến khối lượng.

Xem tiếp: Ý nghĩa các chỉ số chứng khoán Việt Nam là gì? Cách tính ra sao? (P3)

9. Đường trung bình động (MA)

Định nghĩa chỉ số Đường trung bình động (MA) như sau: Đường giá cắt đường MA từ dưới lên nghĩa là giá tăng trong ngắn hạn/trung hay dài hạn tương ứng với đường MA bị cắt là ngắn/trung hay dài hạn. Khi đường giá cắt đường MA từ trên xuống nghĩa là giá có xu hướng giảm.

– Khi MA ngắn hạn cắt MA dài hạn cho thấy giá trong ngắn hạn có xu hướng tăng so với giá dài hạn.

MA 10 ngày, 40 ngày và 200 ngày cho biết diễn biến của mức giá trung bình của chứng khoán mà ta đang phân tích trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

10. Chỉ báo dòng tiền Chaikin (CMF)

Nếu đường CMF đi lên thì dòng tiền đổ vào chứng khoán nhiều hơn và ngược lại.

CMF được tính bằng cách lấy tổng lượng cổ phiếu giao dịch trong 21 phiên chia cho tổng các giá trị của đường Tích lũy/Phân phối trong 21 phiên đó.

Mời các bạn theo dõi thêm các chỉ số trên thị trường chứng khoán Việt Nam tại chuyên mục Chứng khoán của Bethere.vn