Tỷ giá biểu đồ tỷ eur/usd chart hôm nay

Tỷ giá eur usd

Các cặp tiền tệ giao dịch nhiều nhất trên thế giới được gọi là “Các Cặp tiền chính” và EURUSD đưa nhóm này trở thành cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Cặp tiền tệ này đại diện cho hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới và đã phải đối mặt với sự biến động nhất kể từ khi đồng euro bắt đầu ra mắt vào năm 1999.

Nói về cặp ngoại tệ EURUSD

EURUSD | Forex | Các cặp ngoại tệ cơ bản
Euro(EUR, đống tiền chung) – tiện tệ toàn cầu giao dịch với khối lượng lớn nhất thứ Nhì, do Ngân hàng Trung Ương Châu Âu phát hành.

đồng tiền chung chính thức của 17 quốc gia, được gọi là “khu vực Châu Âu”
coi là đồng tiền dự trữ toàn cầu thứ hai, mà giữ dự trữ của các ngân hàng trung ương, các tổ chức tài chính và các nhà đầu tư
thường là chủ đề đầu cơ về tình trạng của khu vực Châu Âu và các thành viên
Đô la Mỹ (USD, “xanh”) – ngoại tệ được giao dịch nhiều nhất thế giời, do Cục Dự trữ Liên bang (FED) phát hành.

Tiền tệ dự trữ phổ biến nhất thế giới, thông thường các ngân hàng trung ương, các tổ chức tài chính và các nhà đầu tư dự trữ ngoại tệ này
Được dùng như đơn vị tiêu chuẩn thanh toán trong các thị trường hàng hóa.