Tiền thuê đất là gì? Tiền sử dụng đất có phải tiền thuế đất không?

Tiền thuê đất là gì? Có lẽ cái này thì mình nghĩ ai cũng biết rồi. Nhưng để giúp các bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của nó thì mình sẽ giải thích cận kẽ hơn để bạn được rõ.

Tiền thuê đất là gì?

Bộ Tài chính đang trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của các nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước (Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP).

Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả trong trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định.

Tiền thuê đất là gì? Tiền sử dụng đất có phải tiền thuế đất không?

Nếu như trên thì hiểu: Tiền thuê đất là số tiền mà người thuê đất phải trả trong trường hợp được Nhà nước cho thuê đất đối với một diện tích đất xác định.

Vậy cũng có thể hiểu một cách khác tiền thuê đất và tiền sử dụng đất nó không giống nhau. Vì tiền thuê đất là tiền mà chủ thể “thuê đất” hoặc chủ thể chuyển từ hình thức được nhà nước giao đất sang cho thuê đất phải trả cho nhà nước. hàng năm hoặc một lần. Còn tiền sử dụng đất là tiền mà chủ thể được “giao đất” (có thu tiền sd đất), chủ thể chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền……phải trả cho nhà nước theo quy định của pháp luật.

Phải nộp tiền thuê đất hàng tháng trong thời gian chậm đưa đất vào sử dụng

Bộ Tài chính cho biết, Nghị định sửa đổi sẽ bám sát các nội dung quy định tại Luật Đất đai từng thời kỳ và phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trong đó có tính đến khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính của các đối tượng này nhằm đảm bảo ổn định chi phí sản xuất và mở rộng sản xuất kinh doanh. Trường hợp pháp luật đã có quy định cụ thể, rõ ràng nhưng người được cho thuê đất không thực hiện đúng hoặc vi phạm các quy định của pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính cũng cho biết thêm, sau hơn một năm thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đã có nhiều trường hợp được giao đất, cho thuê đất thuộc đối tượng bị thu hồi do không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ so với thời gian ghi trong dự án nhưng việc thu hồi đất thường không kịp thời vì nhiều lý do, gây lãng phí đất đai và thất thu NSNN, nhất là đối với các trường hợp được giao đất không thu tiền sử dụng đất, được giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn hoặc được giao đất có thu tiền sử dụng nhưng chưa nộp tiền hoặc cho thuê đất được miễn, giảm tiền thuê đất.