Nhà đầu tư là gì?

Đầu tư thực sự là một  trong những nhân tố vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia trong thời đại hiện nay. Việc thu hút được sự chú ý và quan tâm của các nhà đầu tư là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng quyết định thành công của các dự án.

Trong đó phải kể đến các nhà đầu tư chính là các chủ thể thực hiện các hành động đầu tư kinh doanh. Vậy nhà đầu tư là gì trong các quy định hiện hành theo pháp luật của nhà nước?

Nhà đầu tư là gì và làm gì khi quan tâm đến một công ty và các dự án của họ?

Nếu nhà đầu tư quan tâm đến một công ty, thứ đầu tiên mà họ chú ý đến là các báo cáo hàng quý mới nhất của doanh nghiệp. Sau đó là những báo cáo thường niên gần nhất, bảng cân đối tài chính và báo cáo thu nhập của doanh nghiệp đó.

Một số nhà đầu tư có nghiên cứu kỹ lưỡng hơn thậm chí xem xét những báo cáo hội nghị mới nhất của công ty hoặc gọi đến doanh nghiệp để đặt câu hỏi. Dĩ nhiên, điều này nhằm đảm bảo tính chắc chắn và đảm bảo các lợi ích cần thiết cho các nhà đầu tư.

Ngược lại, doanh nghiệp cũng cần tìm hiểu kĩ về các nhà đầu tư, và dĩ nhiên, thời điểm đó, họ cũng đã xác định được nhà đầu tư là gì? và họ cần gì ở các nhà đầu tư?

Đầu tư thực sự là một  trong những nhân tố vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia trong thời đại hiện nay. Việc thu hút được sự chú ý và quan tâm của các nhà đầu tư là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng quyết định thành công của các dự án.

Nhà đầu tư là gì và cần làm gì trong mối quan hệ với thị trường ?

Trong tác phẩm” Nhà đầu tư thông minh” của Benjamin Graham, ông đã chỉ ra rằng: “Hành động đầu tư là một hành động mà, dựa trên những phân tích kĩ lưỡng, phải đám bảo sự an toàn vốn và hứa hẹn mức lợi nhuận đạt yêu cầu. Hành động nào không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trên gọi là đầu cơ”.

Như vậy chúng ta phải hiểu và phân biệt rõ nhà đầu tư là gì? và nhà đầu cơ là gì?  Thông thường những nhà đầu tư thông minh sẽ chủ động  đứng ra bên ngoài, quan sát và thậm chí tận dụng sự bất hợp lý của con người trên thị trường như cơ hội cho chính bản thân mình thay vì tự hiểu bản thân và thu mình trong một góc.

Đầu tư cũng như kinh doanh, cả hai đều cần đến yếu tố năng động và chủ động. Trong điều kiện thị trường hiện nay, việc các nhà đầu tư phải xoay sở và chủ động thay đổi hướng đi của bản thân theo sự thay đổi từng ngày của các yếu tố của thị trường là một điều thiết yếu.

Như vậy, câu hỏi nên được đặt ra là: nhà đầu tư thông minh sẽ đối phó với yếu tố thị trường như thế nào? Một nhà đầu tư thông minh sẽ cần một ý chí thép vô cùng lớn, nếu không muốn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, tâm lý và môi trường hỗn loạn xung quanh.

Tốt hơn hết, các nhà đầu tư nên “làm lơ” trước các kênh báo chí, tin tức, thay vào đó là tự mình tìm hiểu xung quanh, dĩ nhiên là tìm hiểu để tự tin với quyết định của mình.