Mét tới là gì? 1 met dài bao nhiêu?

623

Mét là gì? Cái này thì chắc ai cũng quá rõ rồi đúng không. Nếu ai chưa biết thì phải xem qua bài viết bên dưới đây nhé

Mét là gì?

Mét (tiếng Pháp: mètre, tiếng Anh: metre (Anh) hoặc meter (Mỹ)) là đơn vị đo khoảng cách, một trong 7 đơn vị cơ bản trong hệ đo lường quốc tế (SI), viết tắt là m. Định nghĩa gần đây nhất của mét Văn phòng Cân đo Quốc tế (Bureau International des Poids et Mesures) vào năm 1983 là: “khoảng cách mà ánh sáng truyền được trong chân không trong khoảng thời gian của 1 / 299 792 458 giây”.

 • Đất cấp 3 là gì? Các loại đất hiện nay
 • Nợ khó đòi là gì? Bản chất của nợ khó đòi
 • Nợ đọng xây dựng cơ bản là gì?
 • bong bóng bất động sản là gì? Nguyên nhân sinh ra nó
 • Sơn lót chống kiềm là gì?

 • Mét tới là gì?

  Từ nguyên

  Nguồn gốc của đơn vị đo này có thể được bắt nguồn từ động từ Hy Lạp μετρέω (metreo) (để đo, đếm hoặc so sánh) và danh từ μέτρον (metron) (đo lường), được sử dụng để đo lường vật lý, đo lượng thơ và mở rộng để kiểm duyệt.

  Hệ thống SI

  Bội số Tên Ký hiệu Bội số Tên Ký hiệu
  100 mét m
  101 đềcamét dam 10−1 đêximét dm
  102 hêctômét hm 10−2 xentimét cm
  103 kilômét km 10−3 milimét mm
  106 mêgamét Mm 10−6 micrômét µm
  109 gigamét Gm 10−9 nanômét nm
  1012 têramét Tm 10−12 picômét pm
  1015 pêtamét Pm 10−15 femtômét fm
  1018 examét Em 10−18 atômét am
  1021 zêtamét Zm 10−21 zéptômét zm
  1024 yôtamét Ym 10−24 yóctômét ym
  Đơn vị in đậm là đơn vị hay dùng

   

  Chúng ta th­ường sử dụng một thư­ớc thẳng bằng gỗ hoặc bằng nhựa trong suốt, trên mặt th­ước có khắc nhiều vạch.

  1 vạch nhỏ trên mặt th­ước là 1 milimet, 10 vạch nhỏ là 1 xentimet, 100 xentimet thì bằng 1 mét.

  Mét là đơn vị độ dài quốc tế th­ờng dùng hiện nay.


  Bạn đang đọc bài viết Mét tới là gì? 1 met dài bao nhiêu? tại chuyên mục Tin bất động sản, trên website Kênh Thông Tin Đời Sống.

 • bong bóng bất động sản là gì? Nguyên nhân sinh ra nó
 • Đất công sản là gì? Thu hồi có được bồi thường không
 • Đất cấp 3 là gì? Các loại đất hiện nay
 • Sơn lót chống kiềm là gì?
 • Tiền thuê đất là gì? Tiền sử dụng đất có phải tiền thuế đất không?
 • Nợ đọng xây dựng cơ bản là gì?
 • Nợ khó đòi là gì? Bản chất của nợ khó đòi
 • Hợp đồng 3 bên là gì? Nó có vai trò quan trọng như thế nào?
 • Công trình không theo tuyến là gì?
 • Chứng chỉ quy hoạch là gì?