kết quả xổ số vũng tàu Thứ Ba ngày 4-06-2019

kết quả xổ số vũng tàu Thứ Ba ngày 28-05-2019

Lô tô trực tiếp
07 16 16 19 22 24 44 55 58
62 75 75 78 79 89 95 96 97
Đầu Lô tô
0 07;
1 16; 16; 19;
2 22; 24;
3
4 44;
5 55; 58;
6 62;
7 75; 75; 78; 79;
8 89;
9 95; 96; 97;
Đuôi Lô tô
0
1
2 22; 62;
3
4 24; 44;
5 55; 75; 75; 95;
6 16; 16; 96;
7 07; 97;
8 58; 78;
9 19; 79; 89;

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 30-05-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
32 15 lần 35 15 lần 78 14 lần 07 13 lần 15 13 lần 16 13 lần
09 12 lần 57 12 lần 87 12 lần 19 11 lần 30 11 lần 42 11 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
06 3 lần 13 3 lần 26 3 lần 45 3 lần 53 3 lần 56 3 lần
51 4 lần 52 4 lần 60 4 lần 61 4 lần 68 4 lần 86 4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
49 197 ngày 45 190 ngày 53 148 ngày 82 141 ngày 00 113 ngày 31 92 ngày
80 92 ngày 84 85 ngày 08 85 ngày 92 78 ngày 06 78 ngày 60 71 ngày
56 71 ngày 85 64 ngày 27 57 ngày 67 57 ngày 88 57 ngày 66 57 ngày
69 57 ngày 03 50 ngày 11 50 ngày 64 50 ngày 25 50 ngày 15 50 ngày
90 50 ngày 23 50 ngày 26 43 ngày 28 43 ngày 68 43 ngày 59 43 ngày
37 43 ngày 38 36 ngày 39 36 ngày 57 36 ngày 48 36 ngày 05 36 ngày
99 36 ngày 04 36 ngày 35 36 ngày 93 36 ngày 51 36 ngày 43 29 ngày
14 29 ngày 20 29 ngày 83 29 ngày 30 29 ngày 13 29 ngày 77 29 ngày
34 29 ngày 32 29 ngày 12 29 ngày 33 22 ngày 52 22 ngày 17 22 ngày
46 22 ngày 63 22 ngày 21 22 ngày 10 22 ngày 86 22 ngày 71 15 ngày
50 15 ngày 98 15 ngày 61 15 ngày 02 15 ngày 29 15 ngày 76 15 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 83 lần Đầu 1 83 lần Đầu 2 61 lần Đầu 3 91 lần Đầu 4 77 lần
Đầu 5 62 lần Đầu 6 63 lần Đầu 7 75 lần Đầu 8 71 lần Đầu 9 72 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 72 lần Đuôi 1 67 lần Đuôi 2 77 lần Đuôi 3 64 lần Đuôi 4 71 lần
Đuôi 5 85 lần Đuôi 6 63 lần Đuôi 7 81 lần Đuôi 8 75 lần Đuôi 9 83 lần