kết quả xổ số bình phước thứ 7 ngày 1 tháng 6 năm 2019

kết quả xổ số bình phước Thứ Bảy ngày 25-05-2019

Lô tô trực tiếp
01 16 39 41 48 50 52 62 62
64 65 68 77 77 78 80 84 98
Đầu Lô tô
0 01;
1 16;
2
3 39;
4 41; 48;
5 50; 52;
6 62; 62; 64; 65; 68;
7 77; 77; 78;
8 80; 84;
9 98;
Đuôi Lô tô
0 50; 80;
1 01; 41;
2 52; 62; 62;
3
4 64; 84;
5 65;
6 16;
7 77; 77;
8 48; 68; 78; 98;
9 39;

 

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 30-05-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
80 14 lần 01 13 lần 29 13 lần 36 13 lần 10 12 lần 56 12 lần
89 12 lần 19 11 lần 46 11 lần 47 11 lần 50 11 lần 62 11 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
58 2 lần 64 2 lần 75 2 lần 31 3 lần 90 3 lần 06 4 lần
12 4 lần 59 4 lần 60 4 lần 74 4 lần 94 4 lần 00 5 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
94 144 ngày 03 123 ngày 26 116 ngày 40 95 ngày 73 88 ngày 90 88 ngày
45 74 ngày 53 74 ngày 60 74 ngày 22 67 ngày 91 67 ngày 66 67 ngày
42 60 ngày 46 60 ngày 34 60 ngày 85 60 ngày 55 60 ngày 30 60 ngày
59 60 ngày 07 60 ngày 23 60 ngày 25 53 ngày 17 53 ngày 21 53 ngày
95 53 ngày 19 53 ngày 57 53 ngày 31 46 ngày 71 46 ngày 70 46 ngày
75 46 ngày 13 46 ngày 51 39 ngày 00 39 ngày 54 39 ngày 29 39 ngày
38 39 ngày 20 39 ngày 99 32 ngày 67 32 ngày 87 32 ngày 11 32 ngày
28 32 ngày 56 32 ngày 49 32 ngày 32 32 ngày 04 25 ngày 47 25 ngày
37 25 ngày 63 25 ngày 09 25 ngày 76 25 ngày 44 25 ngày 36 25 ngày
82 25 ngày 05 25 ngày 74 25 ngày 83 25 ngày 35 18 ngày 61 18 ngày
69 18 ngày 72 18 ngày 92 18 ngày 02 18 ngày 88 18 ngày 14 18 ngày
33 18 ngày 97 18 ngày 96 18 ngày 15 18 ngày 81 11 ngày 06 11 ngày
12 11 ngày 79 11 ngày 89 11 ngày 24 11 ngày 08 11 ngày 18 11 ngày
43 11 ngày 10 11 ngày 86 11 ngày 27 11 ngày 93 11 ngày 58 11 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
16 2 ngày 78 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 71 lần Đầu 1 74 lần Đầu 2 81 lần Đầu 3 74 lần Đầu 4 80 lần
Đầu 5 77 lần Đầu 6 71 lần Đầu 7 65 lần Đầu 8 81 lần Đầu 9 64 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 75 lần Đuôi 1 73 lần Đuôi 2 80 lần Đuôi 3 74 lần Đuôi 4 58 lần
Đuôi 5 63 lần Đuôi 6 84 lần Đuôi 7 77 lần Đuôi 8 67 lần Đuôi 9 87 lần