kết quả xổ số bình dương ngày thứ 6 ngày 31 tháng 5 năm 2019

kết quả xổ số bình dương Thứ Sáu ngày 24-05-2019

Lô tô trực tiếp
05 08 13 15 17 26 29 42 46
59 63 64 64 66 81 82 92 92
Đầu Lô tô
0 05; 08;
1 13; 15; 17;
2 26; 29;
3
4 42; 46;
5 59;
6 63; 64; 64; 66;
7
8 81; 82;
9 92; 92;
Đuôi Lô tô
0
1 81;
2 42; 82; 92; 92;
3 13; 63;
4 64; 64;
5 05; 15;
6 26; 46; 66;
7 17;
8 08;
9 29; 59;

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 30-05-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
23 15 lần 82 14 lần 26 13 lần 55 13 lần 02 12 lần 05 12 lần
07 12 lần 09 12 lần 20 12 lần 53 12 lần 87 12 lần 93 12 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
57 2 lần 99 2 lần 00 3 lần 19 3 lần 22 3 lần 31 3 lần
48 3 lần 79 3 lần 98 3 lần 08 4 lần 21 4 lần 42 4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
49 194 ngày 98 180 ngày 38 138 ngày 90 117 ngày 30 110 ngày 99 110 ngày
28 110 ngày 06 96 ngày 72 96 ngày 83 89 ngày 47 89 ngày 11 82 ngày
21 82 ngày 69 82 ngày 16 82 ngày 33 75 ngày 24 75 ngày 43 75 ngày
39 75 ngày 56 75 ngày 70 75 ngày 41 68 ngày 89 68 ngày 45 68 ngày
44 61 ngày 85 61 ngày 93 61 ngày 00 61 ngày 95 54 ngày 61 54 ngày
12 54 ngày 18 54 ngày 31 54 ngày 91 54 ngày 35 47 ngày 57 47 ngày
84 40 ngày 58 40 ngày 55 40 ngày 86 40 ngày 40 40 ngày 65 40 ngày
75 40 ngày 87 33 ngày 53 33 ngày 02 33 ngày 03 33 ngày 01 33 ngày
94 33 ngày 60 26 ngày 51 26 ngày 27 26 ngày 62 26 ngày 48 26 ngày
22 26 ngày 96 26 ngày 23 26 ngày 76 26 ngày 36 26 ngày 71 26 ngày
78 26 ngày 73 26 ngày 54 26 ngày 19 19 ngày 20 19 ngày 09 19 ngày
80 19 ngày 97 19 ngày 34 19 ngày 25 19 ngày 68 19 ngày 10 19 ngày
88 19 ngày 79 12 ngày 32 12 ngày 77 12 ngày 07 12 ngày 74 12 ngày
52 12 ngày 67 12 ngày 14 12 ngày 50 12 ngày 04 12 ngày 37 12 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
05 2 ngày 13 2 ngày 17 2 ngày 26 2 ngày 82 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 86 lần Đầu 1 77 lần Đầu 2 87 lần Đầu 3 68 lần Đầu 4 52 lần
Đầu 5 81 lần Đầu 6 66 lần Đầu 7 63 lần Đầu 8 91 lần Đầu 9 67 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 74 lần Đuôi 1 62 lần Đuôi 2 86 lần Đuôi 3 85 lần Đuôi 4 76 lần
Đuôi 5 85 lần Đuôi 6 77 lần Đuôi 7 80 lần Đuôi 8 50 lần Đuôi 9 63 lần