Hướng dẫn đặt lệnh mua bán chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán.

Thông thường, các công ty bảo hiểm luôn có văn bản riêng về hướng dẫn thực hiện đặt lệnh mua bán chứng khoán, trong đó chắc chắn không thể thiếu hướng dẫn đặt lệnh mua bán chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán. Mặc dù có thể có những điểm khác nhau trong nguyên tắc thực hiện của mỗi công ty chứng khoán, tuy nhiên, tất cả vẫn dựa trên một nguyên tắc chung và được thực hiện dựa trên quy định chung của pháp luật. Bìa viết này sẽ cung cấp cho các bạn một số nguyên tắc cũng như các bước để thực hiện đặt lệnh mua bán chứng khoán trên sàn giao dịch.

Hướng dẫn đặt lệnh mua bán chứng khoán cho các nhà đầu tư chứng khoán và một số nguyên tắc

Đầu tiên, việc hướng dẫn đặt lệnh mua bán chứng khoán đề ra một số quy tắc các nhà đầu tư cần tuân thủ. Trước hết, các nhà đầu tư được phép đặt lệnh mua và bán ngay trong phiên giao dịch, tuy nhiên quá trình này yêu cầu tuân thủ một số quy tắc bắt buộc sau: Không được đặt lệnh mua hoặc bán cùng một loại chứng khoán trong từng lần khớp lệnh trên cùng một tài khoản giao dịch, thậm chí là trên các tài khoản giao dịch khác nhau nhưng đều thuộc sở hữu của một nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp. Thứ hai,  việc sử dụng các tài khoản giao dịch khác nhau mở tại các công ty chứng khoán khác nhau để mua hoặc bán cổ phiếu chứng khoán cũng không được phép thực hiện. Thậm chí việc ủy quyền cho một nhà sở hữu khác cũng không được phép diễn ra bởi không thực sự chuyển quyền  sở hữu cho một người khác.

Hướng dẫn đặt lệnh mua bán chứng khoán trực tuyến và các loại lệnh phổ biến cần biết:

Các bước đặt lệnh cần thực hiện như sau:

Cách đặt lệnh mua bán chứng khoán

Bước 1: Điền thông tin lệnh đặt

–   Chọn loại lệnh: nhà đầu tư chọn tích đúng vào mục đích của mình: Mua hoặc bán

–   Mã chứng khoán: Đây là mã nhà đầu tư đã biết

–   Số lượng: là bội của 10 và do nhà đầu tư quyết định

–   Giá đặt mua:

–   Limit Order: Lệnh giới hạn (yêu cầu ghi rõ mức giá đặt)

–   ATO: Lệnh thị trường (không yêu cầu ghi mức giá đặt)

Bước 2: Xác nhận lệnh đặt bằng mật khẩu giao dịch

Tại màn hình đặt lệnh, ngay sau khi điền đầy đủ  thông tin lệnh đặt, Quý khách nhập mật khẩu giao dịch để xác nhận lệnh, đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho tài khoản quý khách. Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, hệ thống sẽ gửi thông tin đến trang web chứng khoán bạn lựa chọn, màn hình sẽ thông báo bạn đã thực hiện đặt lệnh thành công.

Hướng dẫn  đặt lệnh mua bán chứng khoán sẽ cung cấp thêm một số tên các loại lệnh như sau:

Lệnh giới hạn LO; Lệnh thị trường; Lệnh giao dịch tại mức giá đóng cửa(ATC)

Xem thêm:

Sàn chứng khoán Hà Nội hôm nay