Hiểu về lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam để đầu tư đúng

Thị trường chứng khoán tại Việt Nam tuy chưa thể gọi là mới hình thành nhưng vẫn còn khá xa lạ với nhiều người, nhất là những người không công tác và làm việc trong lĩnh vực kinh tế.

Một trong những hướng đi căn bản nhất của nghiên cứu thị trường chính là nhìn vào lịch sử hình thành và phát triển của thị trường đó để đưa ra những nhận xét và định hướng cho đầu tư của cá nhân.

Bài viết sau đây sẽ tóm tắt sơ lược về các cột mốc quan trọng trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thị trường chứng khoán tại Việt Nam tuy chưa thể gọi là mới hình thành nhưng vẫn còn khá xa lạ với nhiều người, nhất là những người không công tác và làm việc trong lĩnh vực kinh tế.

Lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam được bắt đầu cách đây 23 năm

Những năm 90 của thế kỷ 20 chủ trương kinh tế nhà nước đã đổi mới và có nhiều sự khác biệt so với trước kia. Kinh tế thị trường được coi như là một công cụ để xúc tiến phát triển kinh tế.

nhờ đó vào ngày 28/11/1996, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã được thành lập, viết lên những trang đầu tiên trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Qua đó, thị trường chứng khoán đã có nhiều cột mốc đáng ghi nhớ theo chiều dài lịch sử, tiêu biểu là một số cột mốc như sau:

 • 11/7/1998 Khai sinh thị trường chứng khoán Việt Nam, thành lập Trung tâm giao dịch chứng khoán TP HCM HOSTC
 • 28/7/2000 Phiên giao dịch đầu tiên với 2 cổ phiếu REE và SAM, 1 tuần chỉ có 2 giao dịch
 • Năm 2005 thành lập Trung tâm lưu ký Việt Nam
 • 8/3/2005 Khai trương trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (tiền thân của HNX- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội).
 • 19/11/2007 Mở rộng giờ giao dịch tại HNX
 • 24/6/2009 Vận hành UpCom
 • 6/2/2012 Ra mắt VN30
 • 4/9/2012 Rút ngắn thời gian thanh toán từ T+4 xuống còn T+3
 • 15/1/2013 Điều chỉnh biên độ giao dịch HOSE +/- 7%, HNX +/- 10%
 • 29/7/2013 HNX mở rộng giờ giao dịch đến 15h00. Bổ sung các lệnh mới
 • 1/7/2015 UpCom điều chỉnh biên độ giao dịch từ +/-10% lên +/-15%
 • 1/1/2016 Rút ngắn khoảng thời gian thanh toán từ T+3 xuống T+2
 • 1/7/2016 Bán chứng khoán chờ về: mua khi có bảo lãnh thanh toán của ngân hàng lưu ký, Giao dịch trong ngày, Quy định chặt chẽ mua/bán cổ phiếu quỹ.

Lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam thể hiện sự phát triển mạnh mẽ và đầy tiềm năng.

Bán cổ phiếu là một trong những cách thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp. Khi thị trường chứng khoán phát triển, kéo theo cả mặt lợi và hại cho các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp sẽ huy động được nhiều vốn hơn cho các dự án của mình nhưng đồng thời cũng bị cạnh tranh bởi rất nhiều các doanh nghiệp khác.

Lịch sử thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ vừa nhờ vào hai điều về các doanh nghiệp nêu trên vừa nhờ vào kiến thức và sự đầu tư thông minh của những nhà đầu tư.

theo bethere.vn tổng hợp

Đọc thêm thông tin liên quan chứng khoán, tại đây: