Giáo trình môn phân tích và đầu tư chứng khoán

Tham khảo giáo trình môn phân tích và đầu tư chứng khoán, những slide bài giảng mới và bài tập trắc nghiệm chứng khoán thường gặp.

Giáo trình môn phân tích và đầu tư chứng khoán

Giáo trình môn phân tích và đầu tư chứng khoán là tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy, học tập của giáo viên và sinh viên chuyên ngành Kinh doanh chứng khoán. Dưới đây là giáo trình môn phân tích và đầu tư chứng khoán  do Bộ môn Thị trường chứng khoán và kinh doanh chứng khoán của Học viện tài chính biên soạn.

Nội dung giáo trình môn phân tích và đầu tư chứng khoán

 

Nội dung giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán gồm có 10 chương, như sau:

  • Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phân tích chứng khoán
  • Chương 2: Phân tích vĩ mô và phân tích ngành
  • Chương 3: Phân tích tình hình tài chính công ty
  • Chương 4: Phân tích kĩ thuật
  • Chương 5: Những vấn đề cơ bản về định giá chứng khoán
  • Chương 6: Phân tích và định giá trái phiếu
  • Chương 7: Phân tích và định giá cổ phiếu
  • Chương 8: Phân tích và định giá chứng khoán phái sinh
  • Chương 9: Đầu tư chứng khoán và chiến lược đầu tư chứng khoán
  • Chương 10: Lý thuyết thị trường hiêu quả

Slide bài giảng môn phân tích và đầu tư chứng khoán

Hiện nay, các slide lide bài giảng phân tích và đầu tư chứng khoán của PGS. TS Bùi Kim Yến được chia sẻ nhiều. Các bạn có thể xem và download silde ản PDF tại địa chỉ web:

=> http://dulieu.tailieuhoctap.vn/books/ke-toan-tai-chinh-thue/thi-truong-chung-khoan/file_goc_769474.pdf

Bài tập trắc nghiệm phân tích và đầu tư chứng khoán

Bài tập phân tích và đầu tư chứng khoán được tìm kiếm hiện nay thường ở dạng trắc nghiệm. Dưới đây là một số bài tập phân tích môn chứng khoán thường gặp:

=> https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://tailieusinhvien.vn/wp-content/uploads/2014/07/DOC110103_01-05.pdf

Tham khảo thêm những thông tin, kiến thức về thị trường chứng khoán tại chuyên mục CHỨNG KHOÁN của Bethere.vn

Bethere.vn tổng hợp