Giá cà phê hôm nay Bảo Lộc Lâm Đồng bao nhiêu tiền một kg ?

Sản lượng cung cấp cà phê ra thị trường của huyện Bảo Lộc Lâm Đồng

Giống cà phê chủ yếu tại Lâm Đồng là Robusta chiếm khoảng trên 88%. Thời gian qua, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông lâm nghiệp Lâm Đồng, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã đưa các dòng cà phê cao sản vô tính TR4, TR9, TR11… vào ứng dụng nhằm cải tạo chất lượng giống thông qua các biện pháp kỹ thuật ghép cải tạo, thay thế… Tuy nhiên, diện tích ứng dụng còn hạn chế (khoảng 24.703 ha). Cà phê chè (Arabica) chiếm khoảng 11%. trong thời gian qua tỉnh đã có chính sách hỗ trợ về cây giống cà phê Catimor để trồng mới, tái canh cho nông dân.

Qua thực tế theo dõi vườn cà phê và kết quả cho thấy, việc thâm canh cà phê áp dụng theo quy trình sản xuất cà phê bền vững đã làm tăng năng suất, chất lượng cà phê và đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân trồng cà phê, cụ thể năng suất bình quân đạt khoảng: 3,5 – 4,0 tấn nhân khô/ha/năm, tăng hơn so với các vườn cà phê không thực hiện theo quy trình sản xuất cà phê bền vững (năng suất bình quân đạt khoảng: 2,6 – 3,2 tấn nhân khô/ha/năm) tăng 8 – 9 tạ nhân khô/ha/năm.

Theo Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng, trong những năm qua, đã hình thành các vùng sản xuất cà phê chất lượng cao, sản xuất cà phê bền vững như vùng Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng… Đặc biệt Lâm Đồng có tiểu vùng khí hậu thích hợp để phát triển cà phê chè cao cấp, hữu cơ và chất lượng cao (Đà Lạt, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương… với diện tích cây cà phê chè khoảng 17.100,6 ha, diện tích kinh doanh 16.333,5 ha) đây là lợi thế để Lâm Đồng mở rộng diện tích cà phê chè, nâng cao chất lượng cà phê, tăng giá trị sản phẩm và tính cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Giá cà phê hôm nay Bảo Lộc Lâm Đồng