Giá cà phê di linh hôm nay bao nhiêu tiền mới nhất hôm nay

Sản lượng cà phê Di Linh tỉnh Lâm Đồng

Huyện Di Linh hiện có 41.718 ha cà phê, chiếm 90,5% diện tích cây lâu năm của toàn huyện. Do hầu hết diện tích cà phê lâu năm già cỗi, nên những năm qua, huyện Di Linh đã chú trọng thực hiện chương trình tái canh. Chỉ tính riêng trong năm 2017, toàn huyện đã tái canh được 2.527 ha, đạt 101% kế hoạch, nâng tổng số diện tích cà phê tái canh từ năm 2012 đến nay lên 20.349 ha, đạt 48,8% kế hoạch. Theo thống kê, năng suất diện tích tái canh đạt từ 4-6 tấn/ha, đặc biệt có diện tích lên tới 8 tấn/ha. Trong năm 2018, huyện Di Linh có kế hoạch tái canh 2.500 ha, trong đó trồng tái canh 1.000 ha và ghép cải tạo 1.500 ha.

Cùng với việc nâng cao chất lượng diện tích tái canh, huyện Di Linh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức về hiệu quả chương trình tái canh; đồng thời nâng cao vai trò, năng lực cán bộ khuyến nông cơ sở làm cầu nối hướng dẫn cho bà con chuyển giao khoa học – kỹ thuật, giúp người dân tiếp cận và áp dụng kỹ thuật tái canh một cách hiệu quả.

Giá cà phê Di Linh hôm nay