Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Hóa có đáp án chi tiết trường chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội lần 3

Trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội vừa tổ chứ kì thi thử lần thứ 3 cho học sinh khối lớp 12. Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Hóa có đáp án chi tiết của trường.

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Hóa trường chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội lần 3

Bí quyết làm bài thi trắc nghiệm môn hóa đạt điểm cao dành cho thí sinh sắp bước vào giai đoạn ôn thi quan trọng.

  • Mỗi câu hỏi có 4 đáp án nhưng thường sẽ có 3 câu na ná giống nhau. 1 trong 3 chắc chắn là đáp án đúng, có thể loại ngay đáp án còn lại.
  • Đáp án bị loại ngay lập tức sẽ thường có 1 phần đúng.
  • Dữ kiện nào xuất hiện nhiều lần trong các đáp án thường thì dữ kiện đó là dữ kiện đúng.
  • 2 đáp án nào gần giống nhau thì 1 trong 2 thường đúng.
  • Nếu thấy 2-3 đáp án có liên quan mật thiết tới nhau như “gấp đôi nhau”, “hơn kém nhau 10 lần”, thì 1 trong số chúng sẽ là đáp án đúng.
  • Nếu các đáp án xuất hiện %, những đáp án nào cộng với nhau bằng 100% thường là đáp án đúng

Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Hóa trường chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội lần 3, chi tiết mã đề 231:

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Hóa trường chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội lần 3 - Trang 1
Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Hóa trường chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội lần 3 – Trang 1
Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Hóa trường chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội lần 3 - Trang 2
Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Hóa trường chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội lần 3 – Trang 2
Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Hóa trường chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội lần 3 - Trang 3
Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Hóa trường chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội lần 3 – Trang 3
Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Hóa trường chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội lần 3 - Trang 4
Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Hóa trường chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội lần 3 – Trang 4

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Hóa có đáp án chi tiết trường chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội lần 3

Tham khảo đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Hóa trường chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội lần 3 :