Đề ôn thi THPT quốc gia 2018-2019 môn tiếng anh có đáp án chi tiết

Đề ôn thi THPT quốc gia 2018 môn Tiếng Anh không thể bỏ qua đề thi minh họa của Bộ Giáo dục có phân tích chi tiết và gợi ý lời giải.

Đề ôn thi THPT quốc gia 2018-2019 môn tiếng anh có đáp án chi tiết

Dưới đây là bài phân tích đề thi minh họa THPT quốc gia 2018 môn Tiếng Anh của Bộ Giáo dục. Các em thí sinh đang ôn thi môn Tiếng Anh có thể sử dụng làm tài liệu ôn tập hữu ích.

Phần phân tích được biên soạn bởi thầy Đặng Hiệp Giang, vụ GDTrH, Bộ GD&ĐT. Bài viết đi sâu phân tích chi tiết nhất từng câu hỏi để thí sinh có thể tham khảo và đối chiếu với bài làm của mình.

 

Đề ôn môn Anh văn - Trang 1
Đề ôn môn Anh văn -có đáp án chi tiết- Trang 1
Đề ôn môn Anh văn -có đáp án chi tiết- Trang 2
Đề ôn môn Anh văn -có đáp án chi tiết- Trang 2
Đề ôn môn Anh văn -có đáp án chi tiết- Trang 3
Đề ôn môn Anh văn -có đáp án chi tiết- Trang 3
Đề ôn môn Anh văn -có đáp án chi tiết- Trang 4
Đề ôn môn Anh văn -có đáp án chi tiết- Trang 4
Đề ôn môn Anh văn -có đáp án chi tiết- Trang 5
Đề ôn môn Anh văn -có đáp án chi tiết- Trang 5
Đề ôn môn Anh văn -có đáp án chi tiết- Trang 6
Đề ôn môn Anh văn -có đáp án chi tiết- Trang 6
Đề ôn môn Anh văn -có đáp án chi tiết- Trang 7
Đề ôn môn Anh văn -có đáp án chi tiết- Trang 7
Đề ôn môn Anh văn -có đáp án chi tiết- Trang 8
Đề ôn môn Anh văn -có đáp án chi tiết- Trang 8
Đề ôn môn Anh văn -có đáp án chi tiết- Trang 9
Đề ôn môn Anh văn -có đáp án chi tiết- Trang 9