Đầu tư tư nhân là gì?

Hiện nay trong điều kiện nền kinh tế VIệt Nam có sự tham gia của các loại hình đầu tư đa dạng, trong đó nổi bật nhất phải kể đến bộ 3 “nhà đầu tư” lớn nhất, đó là: đầu tư công, đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Tuy nhiên không nhiều người hiểu hết các đặc điểm và thế mạnh của từng loại hình đầu tư. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn có cái nhìn cơ bản nhất về một trong 3 loại hình đầu tư trên. Đó là khái niệm về Đầu tư tư nhân là gì cũng như những tác động cơ  bản nhất của nó đến nền kinh tế Việt Nam.

Đầu tư tư nhân là gì mà được xem như trụ đỡ của nền kinh tế?

Trước hết, đầu tư trong kinh tế học vĩ mô, chỉ việc gia tăng tư bản nhằm tăng cường năng lực sản xuất tương lai. Đầu tư, vì thế, còn được gọi là hình thành tư bản hoặc tích lũy tư bản. Việc gia tăng thiết bị sản xuất được gọi là đầu tư tư nhân.

Định nghĩa về đầu tư tư nhân là gì có nhiều cách hiểu khác nhau, tuy nhiên đây là cách hiểu khái quát và mang ý nghĩa kinh tế học nhất. Theo các chuyên gia nhận định, Kinh tế tư nhân được đánh giá là yếu tố quyết định sự phục hồi và phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Thu hút đầu tư tư nhân ở Việt Nam không khó, tuy nhiên nhà nước chưa có nhiều chính sách khuyến khích và ưu đãi. Còn ở cấp độ doanh nghiệp, các nhà đầu tư tư nhân quan tâm nhiều nhất đến các yếu tố như “Đội ngũ quản lý”, “Minh bạch”, “ chiến lược”, và “Văn hóa” khi cân nhắc đầu tư.

Hiện nay trong điều kiện nền kinh tế VIệt Nam có sự tham gia của các loại hình đầu tư đa dạng, trong đó nổi bật nhất phải kể đến bộ 3 “nhà đầu tư” lớn nhất, đó là: đầu tư công, đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Đầu tư tư nhân là gì đối với nền kinh tế Việt Nam?

Bức tranh đầu tư tư nhân ở Việt Nam sẽ không hoàn chỉnh nếu không đề cập đến những thách thức chính được nhà các nhà đầu tư nêu tên, bao gồm sự thiếu minh bạch và thiếu nhất quán trong các thủ tục đầu tư, tham nhũng, và thiếu minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Thế nhưng, những gì Việt Nam đã đạt được trong thu hút đầu tư tư nhân thực sự đáng ghi nhận và có triển vọng. Việt Nam đứng số 1 về mức độ hấp dẫn đầu tư so với các nước ASEAN khác và đóng góp một phần không nhỏ vào mức tăng trưởng GDP của đất nước.

Trả lời cho câu hỏi đầu tư tư nhân là gì đối với nền kinh tế Việt Nam, chắc hẳn phải nhìn vào cách nhà nước tạo nên một sân chơi bình đẳng  kinh tế tư nhân, không phân biệt thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hay thành phần kinh tế trong nước và sự quyết liệt thực hiện cách chính sách thu hút đầu tư tư nhân.