Đáp án chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Địa lý trường chuyên Lê Qúy Đôn lần 1

Trường chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thi thử lần 1, chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia chính thức năm 2019. Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Địa lý có đáp án chi tiết của trường chuyên Lê Qúy Đôn lần 1.

Đáp án chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Địa lý –  Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1

Chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Địa lý - Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 - Trang 1
Chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Địa lý – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 – Trang 1
Chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Địa lý - Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 - Trang 2
Chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Địa lý – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 – Trang 2
Chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Địa lý - Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 - Trang 3
Chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Địa lý – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 – Trang 3
Chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Địa lý - Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 - Trang 4
Chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Địa lý – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 – Trang 4
Chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Địa lý - Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 - Trang 5
Chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Địa lý – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 – Trang 5
Chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Địa lý - Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 - Trang 6
Chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Địa lý – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 – Trang 6

Các dụng cụ được đưa vào phòng thi với môn địa lí

Bethere.vn lưu ý các thí sinh khi tham gia thi môn Vật lí, thí sinh được phép mang vào phòng thi những dụng cụ sau đây:

  • Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi trong danh mục cho phép của Bộ giáo dục và đào tạo.
  • Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lý (chỉ Atlat Địa lí do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì).