Cập nhật đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Hóa có đáp án – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1

Bethere.vn – Cập nhật đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Hóa có đáp án chi tiết của trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn, tỉnh Quảng Trị, lần 1.

Cập nhật đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Hóa – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1

Bethere.vn chia sẻ bí quyết làm bài thi trắc nghiệm môn hóa đạt điểm cao dành cho thí sinh sắp bước vào giai đoạn ôn thi quan trọng.

  • Mỗi câu hỏi có 4 đáp án nhưng thường sẽ có 3 câu na ná giống nhau. 1 trong 3 chắc chắn là đáp án đúng, có thể loại ngay đáp án còn lại.
  • Đáp án bị loại ngay lập tức sẽ thường có 1 phần đúng.
  • Dữ kiện nào xuất hiện nhiều lần trong các đáp án thường thì dữ kiện đó là dữ kiện đúng.
  • 2 đáp án nào gần giống nhau thì 1 trong 2 thường đúng.
  • Nếu thấy 2-3 đáp án có liên quan mật thiết tới nhau như “gấp đôi nhau”, “hơn kém nhau 10 lần”, thì 1 trong số chúng sẽ là đáp án đúng.
  • Nếu các đáp án xuất hiện %, những đáp án nào cộng với nhau bằng 100% thường là đáp án đúng

Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Hóa – Chuyên Lê Qúy Đôn, tỉnh Quảng Trị, lần 1, chi tiết mã đề 001:

Cập nhật đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Hóa có đáp án - Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 - Trang 1
Cập nhật đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Hóa có đáp án – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 – Trang 1
Cập nhật đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Hóa có đáp án - Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 - Trang 2
Cập nhật đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Hóa có đáp án – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 – Trang 2
Cập nhật đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Hóa có đáp án - Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 - Trang 3
Cập nhật đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Hóa có đáp án – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 – Trang 3
Cập nhật đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Hóa có đáp án - Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 - Trang 4
Cập nhật đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Hóa có đáp án – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 – Trang 4

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Hóa trường chuyên Lê Qúy Đôn lần 1

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Hóa trường chuyên Lê Qúy Đôn lần 1