Cách đặt lệnh mua bán chứng khoán trên website

Đầu tư chứng khoán trực tuyến đang là một trong những hình thức kinh doanh chứng khoán rất được ưa chuộng trong thời gian gần đây.

Phát triển theo thời đại công nghệ vô tuyến, không những có thể đầu tư trực tuyến không cần phải liên tục đến sở giao dịch mà còn có thể đặt lệnh, sửa lệnh, hủy lệnh, xem lịch sử, trạng thái lời lỗ của tài khoản,… trên một số website và ứng dụng chứng khoán.

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách đặt lệnh mua bán chứng khoán phiên bản website (HSC VI Trade).

Cách đặt lệnh mua bán chứng khoán trên HSC VI Trade chi tiết

Nhìn vào màn hình chính khi bắt đầu vào tài khoản chứng khoán của HSC phiên bản web sai bạn sẽ thấy: Góc trái phía dưới là thông tin để đặt lệnh, Ở giữa phía dưới là thông tin cổ phiếu, góc dưới bên phải là tiền. Ở phía trên có 3 tab cơ bản : Giao dịch cổ phiếu, tài khoản và tùy chọn.

Mặc định khi đăng nhập sẽ là tab chính : Giao dịch cổ phiếu. Trong các tab chính này có các tab con (nằm bên trái màn hình). Chúng ta chỉ quan tâm tab “giao dịch cổ phiếu” vì đang tìm cách đặt lênh mua bán chứng khoán. Các tab con chính là các tab thao tác liên quan đến lệnh mua bán cổ phiếu.

Sau khi đã biết vị trí của các tab con và tab chính ở trên. Cách đặt lệnh mua bán chứng khoán như sau.

 • Ở mục loại lệnh, bạn có thể chọn mua hoặc bán.
 • Phiếu lệnh gồm Mã chứng khoán, số lượng, giá, GTD và ngày thanh toán:

+ Mã chứng khoán: tức là mã của doanh nghiệp bạn muốn mua cổ phiếu trên sàn giao dịch. Chú ý sàn giao dịch đã được niêm yết ( HOSE, HNX,…)

+ Số lượng: Số lượng cổ phiếu muốn mua.

+ Giá: Giá dự kiến muốn mua. (ví dụ muốn mua cổ phiếu với giá 200.000 vnđ thì đặt là 200 với đơn vị là KVD)

+ GTD: ngày thực hiện lệnh giao dịch.

+Ngày thanh toán: tức là ngày cổ phiếu sẽ được thanh toán xong, nếu là T+2, tức một thời gian nhất định sau thì cổ phiếu sẽ về tài khoản. Hãy tra cứu đễ biết rõ hơn về ngày thanh toán T và T+2.

+ Mua/ Xóa: Hai lệnh xác nhận xem bạn đã chắc chắn muốn mua chưa.

Đầu tư chứng khoán trực tuyến đang là một trong những hình thức kinh doanh chứng khoán rất được ưa chuộng trong thời gian gần đây.

Sau khi biết cách đặt lệnh mua bán cổ phiếu thì sẽ được website xác nhận như thế nào ?

Sau khi đã nhấn chọn lệnh “Mua” hoặc “Bán” theo cách đặt lệnh mua bán chứng khoán trên cổ phiếu, website sẽ yêu cầu bạn kiểm tra lại thông tin để xác nhận lệnh mua/bán.

Những thông tin này bao gồm:

 • Tài Khoản
 • Lệnh : Mua hoặc bán
 • Mã chứng khoán.
 • Số lượng
 • Giá
 • Ngày giao dịch.
 • Ngày thanh toán
 • Phí tạm tính
 • Tiền giao dịch.
 • Tỷ lệ nợ.

theo bethere.vn tổng hợp

Đọc thêm thông tin liên quan chứng khoán, tại đây: