Biểu phí giao dịch chứng khoán SSI 2019 mới nhất

Bethere.vn – Tham khảo biểu phí giao dịch chứng khoán, biểu lãi suất SSI 2019 mới nhất năm 2019, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 15/02/2019. 

Biểu phí giao dịch chứng khoán SSI 2019 mới nhất

1. Biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh:
Quý khách hàng lưu ý: mức phí giao dịch đóng/mở cửa trong ngày là 5.000 đồng/hợp đồng/lượt. Tương tự cho phí giao dịch qua đêm/đáo hạn hợp đồng cũng ở mức 5,000 đồng/HĐ/lượt.
Các khoản phí dịch vụ của Cơ quan quản lý, gồm:
Các loại phí dịch vụ tại SSI Mức phí
Phí trả Sở giao dịch 3.000 đồng/hợp đồng/lượt
Phí dịch vụ quản lý vị thế  (qua đêm) trả VSD 3.000 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày
Phí dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ trả VSD 0,003% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ tại VSD (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá) /tài khoản/tháng
Tối thiểu: 400.000 đồng/tháng
Tối đa: 2.000.000 đồng/tháng
2. Các mức phí dịch vụ khác tại SSI:
Các loại dịch vụ tại SSI Mức phí dịch vụ
Phí chuyển tiền nộp/rút tiền ký quỹ 5,500 đồng/giao dịch (đã gồm VAT)
Phí dịch vụ SMS (thu trực tiếp trên TK GDCK thông thường của khách hàng tại SSI) 8,800đ/tháng
Phí chậm trả 14.2%/năm
3. Mức lãi suất áp dụng trên tài khoản tiền gửi của Nhà đầu tư tại SSI: 0.5%/ năm
4. Mức lãi suất áp dụng trên số dư ký quỹ tại VSD: 0.5%/ năm

Các mức thuế giao dịch chứng khoán phái sinh tại SSI

Bắt đầu từ 15/02/2019, SSI áp dụng mức thuế giao dịch chứng khoán phái sinh mới. Cụ thể như sau:

Loại thuế Đối tượng(*) Cách tính mức thuế sẽ thu
Thuế thu nhập cá nhân Nhà đầu tư cá nhân Thuế TNCN = Giá chuyển nhượng từng lần x 0.1%
Thuế thu nhập doanh nghiệp Tổ chức nước ngoài Thuế TNDN nộp hộ = Giá chuyển nhượng từng lần x 0.1%
Ghi chú:

(*): Chỉ các cá nhân/tổ chức có giao dịch chứng khoán phái sinh(bao gồm cả giao dịch mua, bán và đáo hạn HĐTL).

Giá chuyển nhượng từng lần = (Giá thanh toán HĐTL tại thời điểm xác định thu nhập tính thuế x Hệ số nhân HĐ x Số lượng hợp đồng x tỷ lệ ký quỹ ban đầu) /2.

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam công bố (Theo quy định tại Quy chế của TTLK hiện hành là: 13%).

Trên đây là Biểu phí giao dịch chứng khoán SSI 2019 mới nhất bắt đầu áp dụng vào ngày 15/02/2019.

Bethere.vn tổng hợp