Bảo hiểm y tế trái tuyến có những lợi ích gì cho người sử dụng

130

Trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn không thể tránh khỏi việc bị bệnh. Có những người khi mắc bệnh quá nặng, và bệnh viện ở  địa phương không thì không chữa được. Lúc này bạn cần chuyển đến những bệnh viện lớn hơn để có thể có trình độ Ý tế cao hơn mới có thể cứu chữa được.

Như thế thì tiền viện phí sẽ rất cao và các chi tiết khác đều đắt đỏ hơn. Lúc này đòi hỏi bạn cần mua bảo hiểm y tế, như thế mọi việc sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Bảo hiểm y tế hiện nay của bảo hiểm y tế trái tuyến và bảo hiểm y tế vượt tuyến.

 • Bảo hiểm thương mại là gì
 • Bảo hiểm kinh doanh là gì?
 • Quỹ bảo hiểm là gì?
 • Bảo hiểm xã hội gồm những gì?

 • Vậy bạn đã biết gì về bảo hiểm y tế trái tuyến? Bảo hiểm y tế trái tuyến là gì? Bảo hiểm y tế trái tuyến có đem đến nhiều lợi ích cho bạn hay không?

  Khái niệm bảo hiểm y tế trái tuyến

  Bảo hiểm y tế trái tuyến dành cho những trường hợp đến cơ sở khám chữa bệnh không đúng với đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu mà bạn đã đăng ký tại cơ sở y tế đó, nhưng cơ sở y tế đó cùng cấp, có thể là cấp xã cấp huyện, cấp tỉnh với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu mà bạn đã đăng kí.

  Khi bạn đã có Bảo hiểm y tế trái tuyến, thì dù bạn có khám bệnh ở đâu, thì bạn vẫn sẽ được nhận những chính sách Lưu đãi như khi bạn thăm bệnh đúng tuyến, điều này đã được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016. Chiếc tại luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

  Trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn không thể tránh khỏi việc bị bệnh. Có những người khi mắc bệnh quá nặng, và bệnh viện ở địa phương không thì không chữa được. Lúc này bạn cần chuyển đến những bệnh viện lớn hơn để có thể có trình độ Ý tế cao hơn mới có thể cứu chữa được.

  Những đặc điểm của bảo hiểm y tế trái tuyến

  Khi bạn sử dụng bảo hiểm y tế trái tuyến bạn sẽ được hưởng 100 % chi phí khám bệnh chữa bệnh tại các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh

  Một khi bạn đã sử dụng bảo hiểm y tế cho chuyến thì bạn sẽ on không mất chi phí khám bệnh chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh chữa bệnh thấp hơn mức Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại xã

  Khi bạn sử dụng bảo hiểm y tế trái tuyến bạn sẽ được miễn 100 % chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế trên năm năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả cho chi phí khám bệnh chữa bệnh trong năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở, chu trường hợp tự đi khám bệnh chữa bệnh đúng tuyến

  Còn đối với các đối tượng khác thì sẽ được miễn tám mươi phần trăm chi phí khám bệnh, chữa bệnh.


  Bạn đang đọc bài viết Bảo hiểm y tế trái tuyến có những lợi ích gì cho người sử dụng tại chuyên mục Bảo Hiểm, trên website Kênh Thông Tin Đời Sống.

 • Bảo hiểm kinh doanh là gì?
 • Quỹ bảo hiểm là gì?
 • Bảo hiểm xã hội gồm những gì?
 • Bảo hiểm thương mại là gì