Bảng tỷ giá USD ngân hàng Agribank hôm nay

Agribank Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn là một trong 4 ngân hàng thương mại có vốn 100% là từ nhà nước. Trong 9 tháng đầu năm thì lợi nhuận đạt trước thuế là 9.750 tỷ đồng, tăng mức 88% kế hoạch năm (đạt 11.000 tỷ đồng). Trong ngày 30/9/2019 tổng khối tài sản ngân hàng Agribank đạt mức 1,4 triệu tỷ đồng, nguồn vốn ban đầu chỉ đạt mức 1,29 triệu tỉ đồng.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng pháp nhân đạt 311.582 tỉ đồng, chiếm 29,5%, tăng 4,4% so với đầu năm; dư nợ cho vay khách hàng cá nhân đạt 745.309 tỉ đồng, chiếm 70,5% và tăng 5,5% so với đầu năm.

Ngân hàng đang thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ (cả tiền mặt và chuyển khoản) với các loại tiền của các quốc gia bao gồm: USD, Euro, bảng Anh (GBP), dollar Australia (AUD), dollar Hong Kong (KHD), yen Nhật (JPY), franc Thụy Sỹ (CHF), dollar Singapore (SGD), bath Thái Lan (THB), dollar New Zealand (NZD) và Hàn Quốc (KRW).

Bảng tỷ giá USD ngân hàng Agribank hôm nay

Bảng tỷ giá USD ngân hàng Agribank

Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 23,145.00 23,150.00 23,245.00
EUR 25,309.00 25,371.00 25,700.00
GBP 29,476.00 29,654.00 29,959.00
HKD 2,923.00 2,935.00 2,987.00
CHF 23,185.00 23,278.00 23,575.00
JPY 210.73 212.08 214.56
AUD 15,597.00 15,660.00 15,898.00
SGD 16,836.00 16,904.00 17,107.00
THB 741.00 744.00 786.00
CAD 17,324.00 17,394.00 17,592.00
NZD 14,702.00 14,981.00
KRW 19.04 20.65