Bảng giá chứng khoán phái sinh VNDIRECT, HSC, SSI, VPBS, BSC, VCSC và MBS.

32

Bảng giá chứng khoán phái sinh VNDIRECT, HSC, SSI, VPBS, BSC, VCSC và MBS của 7 công ty chứng khoán được chấp nhận là thành viên của Chứng khoán tái sinh.

Bảng giá chứng khoán phái sinh VNDIRECT, HSC, SSI, VPBS, BSC, VCSC và MBS

Bước ngoặt lớn của thị trường chứng khoán Việt năm 2017 chính là sự vận hành chính thức của Chứng khoán phải sinh. Có đến 7 công ty chứng khoán được chấp thuận làm thành viên của thị trường chứng khoán phái sinh, gồm: HSC, SSI, VPBS, BSC, VCSC, VNDIRECT và MBS.


Dưới đây là bảng giá chứng khoán phái sinh VNDIRECT, HSC, SSI, VPBS, BSC, VCSC và MBS trong sự kiện quan trọng này. Hình ảnh các bảng điện tử mới của chứng khoán phái sinh:

Bảng giá của VNDIRECT
Bảng giá của VNDIRECT
Bảng giá của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Bảng giá của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Bảng giá của VPBS
Bảng giá của VPBS
Bảng giá của BSC
Bảng giá của BSC
Bảng giá của SSI
Bảng giá của SSI
Bảng giá của HSC
Bảng giá của HSC

Phí giao dịch chứng khoán phái sinh của VNDIRECT

Hiện nay, phí giao dịch Chứng khoán phái sinh mới của VNDIRECT đã cập nhật biểu phí mới. Bethere.vn mời quý khách hàng tham khảo:

Khối lượng giao dịch trong ngày của Khách hàng
Mức phí cho mỗi Hợp đồng giao dịch
Từ 1 – 99 hợp đồng
6,000 đ/hđ/gd
Từ 100 – 299 hợp đồng
5,000 đ/hđ/gd
Từ 300 hợp đồng
4,000 đ/hđ/gd

Quý khách hàng lưu ý: 

  • Phí giao dịch chưa bao gồm các loại phí sau: Phí chuyển tiền, phí quản lý vị thế, phí Sở, thuế…
  • Hợp đồng đáo hạn tương đương với giao dịch đóng vị thế.

Bethere.vn tổng hợp

Bạn đang đọc bài viết Bảng giá chứng khoán phái sinh VNDIRECT, HSC, SSI, VPBS, BSC, VCSC và MBS. tại chuyên mục Chứng khoán, trên website Bethere.vn.